Uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i w przededniu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W dniu 3 czerwca 2017 roku odbyła się w MAJĄTKU GIŻE MARCZAK na Mazurach uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i w przededniu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Organizatorem był Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Olecku, którego Prezesem jest płk Związku dr inż. Władysław Krajewski i gospodarze uroczystości por. Związku Anna Marczak i mjr Związku Lech Marczak.


Powitanie gości przez gospodarzy na uroczystości 150. rocznicy Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i w przededniu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny
dnia 3 czerwca 2017 roku w Majątku Giże Marczak


Z wielkim szacunkiem i radością stajemy przed naszymi zacnymi Gośćmi.

Witam serdecznie Szanowny Państwa według godności, piastujących funkcji i wszystkich obecnych miłujących naszą ziemię rodzinną i jej dziedzictwo.

Jesteśmy gospodarzami tej małej cząstki ziemi - Majątku Giże Marczak.

Miejsce to już wpisało w swoją historię ważne nam wydarzenia.

Gościliśmy tu w 2009 roku Pana Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego - zawsze zatroskanego o losy narodu.
Ciągle głęboko przeżywamy tragiczną śmierć Prezydenta, wielu wspaniałych patriotów, którzy
zginęli pod Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Cześć Ich Pamięci!

Z kolei w 2015 roku złożył tu wizytę , jeszcze jako kandydat na prezydenta, Pan dr Andrzej Duda, który obecnie ku naszemu ogromnemu zadowoleniu służy wiernie naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziś wpisujemy kolejną historyczną uroczystość.
W tym szczególnym dniu uczcimy setną rocznicę Odzyskanie Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej i odsłonimy obelisk poświęcony Pierwszemu Marszałkowi Polski - Józefowi Piłsudskiemu.

Pragnę przywołać w tym miejscu słowa Marszałka wypowiedziane w styczniu 1920 roku.

„Mamy orła białego szumiącego nad głowami,
Mamy tysiące powodów, którymi serca nasze cieszyć możemy.
Lech uderzmy się w piersi.
Czy mamy dość wewnętrznej siły?
Czy mamy dość tej potęgi ducha?
Czy mamy dość tej potęgi materialnej, aby wytrzymać te jeszcze próby,
Które nas czekają?
Przed Polska leży i stoi wielkie pytanie, czy ma tyć państwem równorzędnym
Z wielkimi potęgami świata, czy ma być państwem małem, potrzebującym
Opieki możnych?”

Ta myśl jakże aktualna jest i w naszej w naszej współczesności.

Bądźmy silni duchem, służmy razem – solidarnie naszej Ojczyźnie
Sumienną pracą, dobrymi wzorcami, pomnażaniem kultury, poszanowaniem
Piękna przyrody, pielęgnowaniem daru wolności i wiernością Dekalogowi.

Wierzymy, że wpisze się głęboko w nasze serca: Prawda, Dobro, Piękno.

Pragniemy także spełniać jakże ważne skierowanie do nas przesłania
Św. Jana Pawła II.

„Pragnę, abyście całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska
Przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością.
Abyście nigdy nie zwątpili i nie zniechęcili się, abyście sami nie podcinali
Tych korzeni, z których wyrastamy”.

Z wiarą – niech tak się stanie. Dziękuję


Witam Ministra Kancelarii Prezydenta Pana Adama Kwiatkowskiego

Witam serdecznie społeczność Ziemi Oleckiej, Ełckiej, Gołdapskiej, Sejneńskiej i Suwalskiej i tych, których nie wymieniłem z imienia i nazwiska
 Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której celebransem był Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku ks. dr Antoni Skowroński. Kazanie wygłosić komandor podporucznik kapelan 15-gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego ks. Tomasz Koczy, które zostało nagrodzone brawami zebranych.

Następnie został odsłonięty pomnik poświęcony Odzyskaniu Niepodległości.

Do odsłonięcia zostali poproszeni: Minister Kancelarii Prezydenta Pan Adam Kwiatkowski,
Pani Senator Małgorzata Kopiczko,
Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków gen. Związku RP Pan Stanisław Władysław Śliwa,

Prezes Oddziału Piłsudczyków RP w Olecku płk Związku Pan dr inż. Władysław Krajewski,
przedstawicielka młodego pokolenia naszej ziemi rodzinnej, uczennica Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Daria Dwojakowska - laureatka konkursu historycznego i Mikołaj Marczak- uczeń III klasy LO.

Gość szczególny Pan Edmund Czepułkowski. Jego rodzice nabyli w 1920 roku część dóbr z Majątku Piłsudskich z Zułowie, skąd została przywieziona ziemia i z Powiewiórki - miejsca, gdzie został ochrzczony Wódz Legionów.

Na zakończenie odsłonięcia pomnika została oddana salwa przez kompanię honorową 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Po poświęceniu pomnika i złożeniu kwiatów biało czerwonych Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków gen. Związku RP Pan Stanisław Władysław Śliwa,
odznaczył Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP Sztandar 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej z Suwałk i sztandary szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego z Gołdapi, Gąsek, Stradun i Sejn.

Ważnym punktem uroczystości było nadanie stopni oficerskich Związku Piłsudczyków i wręczenie pamiątkowych ryngrafów za wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym i krzewienie idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na zakończenie uroczystości został zasadzony "Dąb Odzyskania Niepodległości".
"Często zapominamy, że nasz naród to nie tylko my, żyjący obecnie, ale ci, co byli przed nami oraz ci, co będą po nas. Aby upamiętnić tę uroczystą chwilę zasadzimy "Dąb Odzyskania Niepodległości".
Na pamiątkę dla przyszłych pokoleń umieścimy kapsułę czasu przy korzeniach dębu." - zapowiedział Prowadzący.

Zaś w 2015 roku witany był tu wówczas kandydat na prezydenta dr Andrzej Duda, który obecnie wiernie służy naszej Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tego już historycznego miejsca pozostawiamy potomnym nasze przesłania:
• Wpiszcie w swoje serca i umysły triadę naszych Ojców:
Bóg - Honor - Ojczyzna.
• Szanujcie i pomnażajcie dziedzictwo, któremu na imię Polska.
• Brońcie wolności.
• Bądźcie zatroskani o rodziny i piękno przyrody.
• Zachowajcie chrześcijańską cywilizację, która najpełniej odpowiada
na pytanie - kim jest człowiek.
• Przeciwstawiajcie się wszelkiemu złu.
• Poznawajcie kulturę polską, która jest szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu.
• Budując przyszłość, ciągle wracajcie do przeszłości, do korzeni dziedzictwa narodowego.
• Miłujcie Ziemię Ojczystą.
• Bądźcie szczęśliwym, otwartym narodem Na Boga i Człowieka.

Z wiarą i nadzieją na lepszą przyszłość w imieniu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i licznie zgromadzonych tu gości podpisy swoje w Imię Boże składają:

Minister Kancelarii Prezydenta Pan Adam Kwiatkowski
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata Kopiczko
Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP
Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa
Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków RP w Olecku płk Związku dr inż. Władysław Krajewski
Proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Świętajnie ks. kanonik Romuald Ciechowicz
Komandor Podporucznik Kapelan 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego ks. Tomasz Koczy
Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Pan Wiesław Jan Wysocki
Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pana Marka Surmacza

Właściciele Majątku Giże Marczak:
por. Związku Anna Marczak,
mjr Związku Lech Marczak
dzieci: Marek, Alicja, ppor. Związku Mateusz Marczak, Mikołaj Marczak

Majątek Giże Marczak, 3 czerwca 2017 roku

.

Panta Rhei - Kapsuła czasu

Jesteśmy pokoleniem szczęśliwym. Żyjemy w wolnej Ojczyźnie.
Danym nam było wsłuchiwać się w rozważania największego Rodaka
Św. Jana Pawła II.

Przywołujemy tu jakże znamienne słowa naszego Papieża:
"Polska-to imię nas wszystkich określa.
To imię nas wszystkich zobowiązuje.
To imię nas wszystkich kosztuje."
Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa, wiary naszych ojców i trudnej drogi do wolności naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziś w przededniu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, chylimy czoła przed bohaterami, którzy pozostawili wzorce następnym pokoleniom z odwieczną triadą: Bóg - Honor- Ojczyzna.

11 listopada 1918 roku Polski Feniks powstał z popiołów i wojny. Ten symbol Zmartwychwstania i Odrodzenia podjął jak największą świętość wódz Legionów- Józef Piłsudski.

Marszałku Polski i Legioniści !
W mieniu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej składamy hołd i podziękowanie za dar wolnej Polski. Tej wolności będziemy strzec i bronić dla współczesności i przyszłości. Jest to zadanie nas wszystkich, a imię Polska - nasza Matka Ziemia nas zobowiązuje.

Ślubujemy w imię Boga: "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród".

Tę kapsułę czasu pozostawiamy w szczególnym miejscu, w Majątku Giże Marczak, gdzie gościł zawsze zatroskany o losy Ojczyzny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej śp. prof. Lech Kaczyński w 2009 roku. Zginął tragicznie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.
Zaś w 2015 roku witany był tu wówczas kandydat na prezydenta dr AndrzejDuda, który obecnie wiernie służy naszej Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tego już historycznego miejsca pozostawiamy potomnym nasze przesłania:
• Wpiszcie w swoje serca i umysły triadę naszych Ojców: Bóg - Honor - Ojczyzna.
• Szanujcie i pomnażajcie dziedzictwo, któremu na imię Polska.
• Brońcie wolności.
• Bądźcie zatroskani o rodziny i piękno przyrody.
• Zachowajcie chrześcijańską cywilizację, która najpełniej odpowiada na pytanie -
kim jest człowiek
• Przeciwstawiajcie się wszelkiemu złu.
• Poznawajcie kulturę polską, która jest szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu.
• Budując przyszłość, ciągle wracajcie do przeszłości, do korzeni dziedzictwa
narodowego.
• Miłujcie Ziemię Ojczystą.
• Bądźcie szczęśliwym, otwartym narodem Na Boga i Człowieka.Z wiarą i nadzieją na lepszą przyszłość w imieniu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
i licznie zgromadzonych tu gości podpisy swoje w Imię Boże składają:

Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP
Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa


Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków RP
płk Związku dr inż. Władysław Krajewski


Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki


Właściciele Majątku Giże Marczak por. Związku Anna Marczak, mjr Związku Lech Marczak
dzieci: Marek, Alicja, ppor. Związku Mateusz Marczak, Mikołaj Marczak
 


Ks. Kanonik Czesław Król z Gołdapi odczytał treść przesłania dla przyszłych pokoleń, które zostało podpisane, umieszczone w mosiężnej
kapsule i umiejscowione między korzeniami Dębu.

Do podpisania kapsuły czasu zostali poproszeni:

Minister Kancelarii Prezydenta Pan Adam Kwiatkowski
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata Kopiczko
Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa
Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków RP w Olecku płk Związku dr inż. Władysław Krajewski
Proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Świętajnie ks. kanonik Romuald Ciechowicz
Komandor Podporucznik Kapelan 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego ks. Tomasz Koczy
Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Pan Wiesław Jan Wysocki
Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Pan Marek Surmacz

Właściciele Majątku Giże Marczak:
por. Związku RP Anna Marczak, mjr Związku RP Lech Marczak
dzieci: Marek, Alicja, ppor. Związku Mateusz Marczak, Mikołaj Marczak

Na zakończenie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 w Olecku i Zespołu Szkól Licealnych i Zawodowych. Dziękuję

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 
Fotografie: Józef Kunicki

Informacje o uroczystości na stronie http://www.prezydent.pl


 

Powrót do strony głównej

 www.ekoturystyka.com.pl Ostatnia zmiana: 19 stycznia 2018 w@m